Değerlerimiz

  • Yer aldığımız projelerde etik kurallara uygun, proje gizliliğini ön planda tutan, çözüm ortağı olduğumuz kamu kurumlarının ve özel kuruluşların memnuniyetine ve güvene dayalı hizmet kalitesi sunmak,
  • Şirketimizde risk odaklı düşünme sistemini yerleştirerek riskleri azaltmak ve oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmeyi amaçlamak,
  • Çalışanlarımızın ve yer aldığımız projelerin güvenliğini 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre yapmak ve şirketimizde sıfır kaza politikası ile çalışılmasını amaçlamak,
  • Çalışanlarımızın iş güvenliğine ve memnuniyetine öncelik verip çalışan refahını sağlamak,
  • Çalışanlar arasında ekip çalışması ve iş birliğini geliştirip, düzenli aralıklarla vereceğimiz eğitimler ile çalışanların yetkinliğinin izlenmesini amaçlamak,
  • ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’ne, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi’ne ve
  • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi’ne göre oluşturacağımız kalite yönetim sistemini uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
  • Çalışmalarımızda izlenebilirliği sağlanmış cihazlar kullanarak ulusal veya uluslararası standartlara göre çalışmalarımızı gerçekleştirmek ve güvenilir veriler elde etmek