ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLITIKAMIZ

JEMAS çalışanlarının güvenliği ve sağlığı hayati öneme sahiptir. Güvenlik, şirketimizde bir istihdam şartıdır.

Tüm olayların önlenebileceğine ve her türlü çabanın gösterileceğine inanıyoruz. Bu nedenle;

 • Tehlikeleri tanımlamak;
 • Bu tehlikelerin riskini kontrol etmek veya azaltmak önemlidir.

Şirket kalite yönetim sisteminde de belirtildiği gibi, güvenlik tüm çalışanlar tarafından paylaşılan bir sorumluluktur ve iş faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olacaktır. 

Tüm çalışanların güvenlik sorumluluklarını yerine getirmeleri ve şirket güvenlik talimatlarını izlemeleri beklenir.

Çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak çevre üzerindeki potansiyel etkimizi en aza indirecek şekilde kaliteli bir hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. İlgili tüm çevresel mevzuata uygun olarak çalışacağımızı ve çevre kirliliğini önleyerek en iyi çevresel uygulamaları kullanmayı taahhüt etmekteyiz.

Bu doğrultuda yapacaklarımız;

 • Çevresel kaygıların ve etkilerin değerlendirilmesini tüm faaliyetlerimizle bütünleştirmek;
 • Çalışanlarımız arasında çevre bilincini teşvik etmek ve onları çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaya teşvik etmek;
 • Çalışanlarımızı çalışmalarını etkileyebilecek çevresel konular hakkında eğitmek ve bilgilendirmek;
 • Yeniden kullanım ve geri dönüşüm yoluyla ve bu alternatiflerin uygun, ekonomik ve uygun olduğu yerlerde geri dönüştürülmüş, geri dönüştürülebilir ürünler ve malzemeler satın alarak israfı azaltmak;
 • Tesisimizde, su, elektrik, hammadde ve diğer kaynaklar, özellikle de yenilenemeyen projeler dahil olmak üzere, malzemelerin ve kaynakların etkin kullanımını teşvik etmek;
 • Tehlikeli madde ve ürünlerin gereksiz yere kullanılmasından kaçınarak, bu tür malzemelerin kullanılması, depolanması ve imha edilmesi gerektiğinde insan sağlığını ve çevreyi korumak için tüm makul adımları atmak;
 • Mevzuatın gerektirdiği veya önemli sağlık, güvenlik veya çevresel tehlikelerin olduğu yerlerde, uygun acil durum ve dökülme müdahale programları geliştirmek ve sürdürmek;
 • Çevresel taahhüdümüzü müşterilere ve halka duyurmak ve desteklemelerini teşvik etmek;
 • Çevre politikamızı mevcut ve planlı gelecek faaliyetlerimizin ışığında periyodik olarak gözden geçirerek çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmek ve faaliyetlerin sosyal etki ve zararlarını en aza indirmek için çabalamak olacaktır.
TOP